Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Wednesday, July 27, 2005

Kalikasan ay isang Kayamanan

Ano nga ba ang kahalagahan ng kalikasan? Dapat nga ba itong pangalagaan?
Alam natin na ang kalikasan ay biyayang bigay ng Diyos sa atin at kinakailangan natin itong pangalagaan upang ang kasaganaan ay makamtan. Ngunit ano ang nangyayari sa ating kalikasan? Hindi ba't unti-unti itong nasisira at nawalan ng pagpapahalaga. Kinakailangan nating gumawa ng aksiyon ukol sa kalikasan dahil mahalaga ito sa atin. Dito tayo nabubuhay sa madaling salita. Nasaan na ang pagkanatural ng kalikasan kung unti-untiitong nawawala?
Kaya ang masasabiko lang ay huwag natin itong abusuhin. kinakailangang nandiyan ang iyong pagmamahal gaya ng iyong sarili. Para maibalik ang dating ganda na ngayo'y wala na, huwag natinghintayin ang panahon na wala na tayong magagawa.
By: Roland Joy Villaflor
Blk-2E

Tuesday, July 19, 2005

Dahil sa kapabayan

Alam natin na ang pilipanas ay isa sa may pinakamasaganang likas na yaman sa asia.Kahit pa man noong unang panahon ang ating bansa ay pinag-aagawan na ng mga mananakop na banyaga itoy nga'y dahil na rin sa likas na yaman ng ating bansa,na siya nating ipinagmamalaki kahit kanino man.

Ngunit pagmasdan natin ngayon, ang pinagmamalaki nating mga kayamanan ay unti- unting nauubos at nasisira,ang dating asul na dagat at malilinaw na batis ngayon ay naging marumi at malimit na mapagkukunan ng pagkain.Ang dating magubat na mga bundok ngayon ay halos nakakalbo naatpati ang mga hayop na naninirahan dito ay unti- unti nang nauubos at at nabibilang na lamang ituy dalil narin sa ating kapabayaan at walang pakondangang pag-aabuso ng ilan sa ating mga kababayan.imulat natin ang ating mga mata wag nating hayaan tuluyang maubos ang natitirang nating likas nating yaman, kaylangan nting pangalagaan at pagyamanin para sa kapakanan natin at sa susunod pang henerasyon.By:Roger Tan
Blk:II-E
Group III

Ang kahalagahan ng kalikasan

Ang kahalagahan ng kalikasan ay marami.Tulad ng;pinagkukunan ito ng ating pagkain,malinis na hangin at pansanggala sa anumang kalamidad na darating.Dito rin nagmula ang mga materyales sa paggawa ng mga bahay at iba't -ibang mga gusali.Ngunit ano ang ginawa natin?Ito ay unti-unting winasak at inabuso.Kung saan-saan natin tinatapon ang ating mga basura;sa dagat na kung saan nilalason natin ang mga isda at sinisira
By:Mechelle Rendon
Blk.II-E
Group III

estadong kalikasan sa ngayon

Ang kalikasan ay isang biyaya ng dios sa ating mga tao dito sa mundo.Nararapat sana na ito ay ating alagan at pagyamanin.Subalit ano ang ginagawa ng iba,ito ay kanilang sinisira at inaabuso.Noon ang ating mga sapa at karagatan ay malinis,pero ngayon bihira na lang ang makikita mong malinis at malayo sa panganib.Ang ating mga kabundukan ay unti-unti ng nauubos ang mga punong kahoy at nakakalbo na ang ating mga kabundukan.Noon makaka langhap pa tayo ng sariwang hangin,pero ngayonmaruming o polluted na hangin na ang iyong malalanghap.Kaya nga mada li lang tayo bahain ngayon,kunting ulan lang ang resulta ay isa ng malakimg baha.Kailan pa ba tayo magbabago kung kailan huli na ang lahat?Tayoy magtulongan para sa pagbabago ng ating kalikasan.iwasan natin ang pangit na kapaligaran.tayoy magtulongan.


By:Romilyn t. delos Santos
Blk.II-E

Saturday, July 16, 2005

KALIKASAN

Ang kalikasan ang siyang sentro ng ganda at tanawin sa ating kapaligiran. Ito ay gawa ng Dios na ibinibigay sa tao upang mapakinabangan, alagaan, at papahalagahan. Ngunit sa estado ng ating kalikasan ngayon, medyo napinsala na ang ilan sa mga ito. Isa rito ang pagkalbo ng ating kabundukan , pagkakaroon ng polusyon sa tubig at hangin , maging ang mga isda sa dagat ay medyo lumiliit ang bilang dahil sa paggamit ng mga ilegal na bagay sa paghuli ng isda. Maraming naidudulot na masama ang pagwasak ng atin kalikasan. Kasalukuyang nangyayari ay ang pagguho ng mga kabundukan pagkakaroon ng landslide, baha, at paddudulot ng ibat-ibang sakit sa mga tao dahil sa polusyon. Gayunpaman, hindi naman lahat ng lugar dito sa ating bansa o sa ating mundo ay wasak na ang kalikasan, meron din namang ibang parte ng mundo na kahit papaano ay napapanatili ang ganda at sigla ng tanawin. Katulad na lamang ng ilang mga "beach resorts" dito sa Pilipinas, halimbawa ay ang Boracay, Subic , Palawan at iba pa, ang siyang nakahiligang dayuhin o pasyalan ng mga turista dahil talaga namay kaaya-ayang tingnan at talagang maipagmamalaki ang ating karagatan. Iyon nga lang, iilan na lang sa mga ito ang naabuso at medyo napabayaan na. Huwag sana tayong maging negatibo sa ating mga ginagawa, gawing makulay at masayaang pag-aalaga at pagpapahalaga sa ating kalikasan.

By: Merliezl Regis
Blk 2-E

Wednesday, July 13, 2005

estado ng kalikasan

Estado ng kalikasan sa Pilipinas sa Ngayon
Mailalarawan n'yo ba ang estado ng kalikasan natin ngayon? alam kong, negatibong pahayag na naman ang nasa isip ninyo ngayon dahil iyon naman talaga ang nakikita natin.
Mariming nagbago dahil sa kawalan ng kaalaman sa kahalagahan ng kalikasan kaya unti-unting nasisira ang animo'y paraisong tanawin. Ang malaberding dahon ng puno sa kagubata'y unti-unti ng naglaho.
Ang karagatan ilog ,sapa, at ibang pang anyo ng tubig ay naging tambakan na ng basura.
Ang iba'y ginagawang palikuran, paliguan, at labahan.
Hindi lang iyan! Ang kalikasa'y, pinagkakakitaan na ng mga tao. Lalong-lalo na ang ating kagubatan. Ang mga Punong kahoy ay kanilang pinutol at ibinibenta.Ang iba nama'y sinasadyang talagang sirain upang gawing sakahan. Kaya ang mga hayop ay unti-unti na ring nawawala dahil ang kanilang tinitirhan ay nawawasak na sa kagagawan ng mga taong walang pakiramdam.Nagkaroon na rin ng matitinding baha, at landslide.
Sa ngayon, hindi na tayo makakalanghap ng sariwng hangin, dahil sa polusyon na dulot ng mga sasakyan, factory, insectiside at iba pa.Gusto ninyo bang lumala ang kalagayan ng ating kalikasan?Hindi ba kayo gagawa ng aksyon upang masugpo ang mapagsamantala sa ating kalikasan? bukas? sa makalawa? NGAYON NA!
ROSELYN G. CEBULLEROS
BLK. 2E