Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Wednesday, November 16, 2005

Maling Pangangalaga

Ano ba ang kalikasan?At ano ang halaga nito sa atin?
Ang kalikasan ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dito tayo kumukuha ng ating mga pinagkukunang yaman, tulad ng pagkain, tubig, at mga kagamitan para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat ng mga kailangan natin ay sa ating kalikasan nangagaling. Tumutulong din ito para mapanatiling sariwa ang ating hangin. Nagsisilibi rin itong tirahan sa mga ligaw na hayop at halaman. Halos kalahati sa ating mga pangangailangan o kagamitan sa ngayon ay galing sa kalikasan.
Ngunit, masakit isipin na ang kalikasan na ating pinahahalagahan ay unti-unti nang nawawala. Ang tanong, nasaan? Ito ay unti-unting nagbabago. Tayo, tayo ang nagpapabago sa takbo ng ating kalikasan ngayon.
Ang problemang ito ay hindi lamang nakakasama sa atin, kundi pati na yung ibang mga nilalang na may buhay. Ang sanhi ng pagkasira sa ating kalikasan ay halos laganap na sa buong mundo.
Kailan pa tayo kikilos? Kung huli na ang lahat? Paano na ang susunod na henerasyon? Naniniwala ako sa kasabihan na isinusulat ng isang kauna-unahang syentipiko at manunulat,na si Rachel Carson," no organism in biological history has survived for long if its environment became in some way unfit for it. But no organism before man has deliberately polluted its environment."
Analyn P. Muñez
blk. 2E
Group 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home