Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Thursday, September 22, 2005

Pagyamanin ang Kalikasan

Ang mundo ay hindi lamang pag-aari ng henerasyon ngayon pero pati na rin sa darating na henerasyon, kaya nararapat lamang na ipasa natin ito sa kanila nang maayos at mabuti pa ang kondisyon. Naririnig mo ba ang mensahe ng kalikasan? may mundo pa kaya silang matitirhan? May sariwang hangin pa kayang malalanghap na galing sa kapaligiran? O baka naman wala na silang malinis na tubig na maiinom at mailigo. At baka hindi na nila makikita ang kagandahan ng kapaligiran. Yan ang ilan lamang sa mga katanungang nais kong mabatid ng aking mga kababayan upang maisaisip nila ang mga bagay-bagay na dapat nating pangalagaan at ipamahagi sa mga darating na mga henerasyon. Ayon pa sa isang popyular na magasin, bawat nilalang ay may maiambag sa kapaligiran, kagaya na lang nating mga batang mag-aaral. Pwede nating itapon ang mga basura kahit saan ng mga kendi o pagkaing kinakain natin, pero para makatulong sa kalikasan, itapon natin sa tamang lalagyan. Sa ating tahanan, pwede nating linisin ang maruming kapaligiran. Ihiwalay ang nabubulok at di nabubulok na maaaring gawing pataba. Kaya dapat bawat isa sa atin ay alam ang dapat gawin, hindi lamang para sa ating sarili kundi pati na rin sa susunod na henerasyon. Ang lahat sa atin ay may mga gintong maipapamana kahit man lang ang mundo na iyong kinagisnan na lamang ang nag-iisa mong maipamamana sa kanila.


Ni: Julie Ann Eleuterio
Blk-2E

3 Comments:

At 3:49 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Ang blogger ay nagpapaalala ng sa mga tao ang maaaring pagkawala ng kalikasan. Pinupunto niya ang maaaring mangyari sa susunod pang mga henerasyon.Rosela Sayson
Blk-2E

 
At 4:16 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

hello! gusto ko talaga ang post mo super touch talaga ako sa mensahe mo. Uy! concern daw siya sa "next generation" Sure ka? joke! Pero sa totoo lang hanga talaga ako sa malasakit mo! Yon lang!

By: Charmin Gay B. Canono

 
At 4:18 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

nice message!
By: Ahlia Mamangcao

 

Post a Comment

<< Home