Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Friday, September 23, 2005

KALIKASAN: Sabay nating ayusin!!

KALIKASAN??Ano ba ito para sa inyo??Ito ba ay isang bagay LAMANG na dapat paglaruan,sirain at abusuhin??o isang biyaya ng maykapal na dapat nating ingatan at pangalagaan?? Kamusta na pala ang atingkalisan sa atingpanahon ngayon??Ito ba'y maayos pa at maganda gaya ng dati noong ito ay ginawa ng ating maykapal??

Sa ating panahon ngayon,mahirap sagutin ang mga sagot na iyan dahil alam na alam natin na ang ating kalikasan ay sirang-sira na dahil sa mga maling gawain ng mga tao. San ba tayo kumukuha ng ating mga pagkain??di ba sa ating mahal na kalikasan? Paano na kung bigla nalang itong kunin?may magagawa ba tayo?

Dapat na tayong magbago,huwag nating hayaan at hintayin na itoy labis na masira hanggang sa ito'y mawala. May panahon pa tayo. Huwag nating sayang iyon. Sabay natin itong ayusin at simulan sa atingmga sarili.

by: Jumar R. Osada [macao]

1 Comments:

At 7:10 PM, Blogger raw food diet dude said...

Bloggers facing the storm
"So it's official. My family and I are staying put through the storm," writes Fyre on the Houston ... As Hurricane Rita approaches Texas, many in the region are finding supplies difficult to come by.
Excellent blog site. I myself just got done putting the finishing touches to a new website about: learn to trade the forex. It's got some great articles and tips about learn to trade the forex.

 

Post a Comment

<< Home