Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Saturday, September 24, 2005

BAKIT BA INANG?...
Tunay ngang kabigha- bighani ang kagandahang dulot nitong ating Inang kalikasan.Nariyan ang kahanga- hangang mga pulo na napapalibutan ng maamong karagaang pinagyaman ng mga lamang dagat tulad halimbawa ng isda, alimango, hipon, talaba at marami pang iba na syang ikinabubuhay ng maraming Pilipino.Matatagpuan din sa atin ang kaakit-akit na mga tanawin at ilang malalawak na mga lupaing kagubatan na syang pugad at himlayan ng mga maiilap na hayop at iba pang kaaya- ayang lamang gubat na talaga namang maipagmamalaki natin dahil tanging dito lamang matatagpuan ang mga ito sa Pinas, gaya ng Philippine Monkey-Eating Eagle ng Davao, tamaraw at pilandok o mousedeer ng Palawan at marami pang iba. Ganoon pa man, ang mga ito ay ilan lamang sa mga natatanging biyayang ipinagkaloob at ipinamalas sa atin.
Ngunit sa kabila ng lahat, masakit isiping ang dating mayayabong at nagluluntiang kagubatan ay unti- unti nang nawawasak at nanganganib na maglaho habang ang dating mayamang karagatan ay unti- unti ng nauubos at patuloy na naghihinagpis dahil sa nakakalasong polusyon.Ang lahat nang ito ay dahil sa ating kapabayaan at kakulangan ng disiplina sa sarili.
Kung magpapatuloy ang ganitong
kalakaran, baka hindi na natin mapigilan ang paglala nito sa hinaharap?May pag- asa pa kayang makabawi at manumbalik ang dating magandang imahe ng ating kalikasan?Anong kapaligiran kaya ang naghihintay sa mga susunod pa sa
atin?Mayroon pa kaya?Ano...?Ano...?Ano...?

1 Comments:

At 11:56 AM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Tama ka marlon na nanganganib na nga ang ating kalikasan subalit wag sana tayong mawalan ng pag- asa dahil habang nabubuhay ay may pag- asa.....

Gemma Rose Anog
Block 2E

 

Post a Comment

<< Home