Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Thursday, September 22, 2005

Ang Kalikasan

Ang kalikasan ay isang napakagandang biyaya ng panginoon para sa mga tao.I'toy nagbibigay ng sariwang hangin at pangunahing pangangailangan ng tao.Maaari ring makatulong ito sa paghahanap buhay tulad ng pagpuputol ng kahoy upang gawing kasangkapan na maaring ebenta.Maganda sana ang ganitong gawain kung nasa tama lang ang pagkakagamit at pagtrato natin sa ating kalikasan.Kadalasan kasi, ginagamit ito sa mga pampersonal na interes ng iilan sa atin.Inaabuso at unti-unting inuubos ang mga likas na yaman para lamang yumaman.Posted by: Elbert Carol Echavez Blk 2E

1 Comments:

At 2:29 PM, Blogger ahlia mamangcao said...

Hi,dude!alam na natin ngayon kung ano ang maitutulong ng ating kalikasan, alam rin natin kung ano ang naging epekto nito dahil sa ating kapabayaan. Ngayon ang tanong, ano ang iyong magagawa upang maagapan ang suliraning ito?Kailan ka pa kikilos?Habang hindi pa huli ang lahat,magsimula ka na,hindi lamang sa ating pangsariling kapakanan kundi sa susunod na mga henerasyon.


Analyn Muñez
Group 2 blk 2E
2:25 p.m

 

Post a Comment

<< Home