Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Wednesday, September 21, 2005

Ang Estado ng Kalikasan sa ngayon


Ano nga bang kalikasan? Ano nga ba ang estado ngkalikasan sa ngayon? Mahalaga ba ito sa atin? Dapat ba natinitong pangalagaan?

Ang kalikasan ay isang mundo sa kanyang sarili at lahat ng bagay sa loob nito na hindi ginagawang tao. Ang kalikasan din ay isang pagka natural ng isang tao o bagay lalong-lalo nasa ugali, damdamon at iba pa. Matatawag din nating ang kalikasan ay isang kasaganaang ani.

Ang estado ng kalikasan sa ngayon. Nahuhulog tayo sa maramingpagkakasala dahil sa kahinaanng ating likas na pagkatao. Dating mga malalabongna mga punong-kahoy na makikita natin sa kagubatan ay unti-unti nang nauubos dahil sa kagagawan ng ibang tao na walang ibang iniisip kundi ang sariling kapakanan lamng. Dahil sa kanilang kagagawan, maraming mga taongayon ang naghihirap dahil sa hindi inaasahang kalamidad na biglang dumating sa kanilang buhay. Halimbawa na lamang nito ang dulot ng baha. Maraming mga tao ang nalulunod dahil wala ng mga punong-kahoy na siyang tumutulong sa pagpigil sa malakas na daloy ng tubig.

Oo, mahalaga ito sa atin dahil ibinigay ito ng Panginoong Diyos na dapat nating pangalagaan at pahalagahan para ito'y umunlad at lumago.
Ni: Genalyn dela Cruz
Blk-2E3 Comments:

At 4:26 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Sumasangayon ako sa sinabi mo dahil para din naman ito sa ating lahat at sa darating na panahon.
Nina Hydee Ocial
blk.2e
grp.4

 
At 6:15 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

maganda ang post na iyong ginawa sapagkat ito ay totoo at nakakatulong sa bawat mambabasa.

 
At 6:17 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Maganda ang post na iyong ginawa sapagkat ito ay totoo at nadadagdagan ang kaalaman ng bawat mambabasa.

Ni: Meliezl Regis

 

Post a Comment

<< Home