Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Friday, September 23, 2005

Ang ating kalikasan.

Sapanahon noon ang ating kalikasan ay mayaman ito sa minirals ngunit sa panahon ngayun unti-unti na itung nawawala ng dahil sa kahirapan maipag palagay banatin naang kahirapan ang siyang nag dudulot ng unti unting pag sisira sating likas nayaman,Hindi sa pag kat ang kahirapan ay wala itung kinalaman sa ating kalikasan na dulot ng pag kasira sating likas na yaman.At sa madaling salita hindi nakakasira sa ting likas na yaman ang kahirapan sa mga isyo nahinaharap natin ngayon kung ang pag kakataun ay gagamitin lang ito sa tamang paraan.
Luceñra, Eduardo Jr.

2 Comments:

At 4:14 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 4:23 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Maganda sana ang ating likas na yaman ngayon kung ginagamit natin ito sa tamang pag gamit ng ating likas nayaman. At kay gandang paking gan nabinig yan tayo sa Dios ng magandang lupain at mayaman sa minirals binigyan tayo sa Doyus ng maayos na buhay kaya dapat natin itung pahalagahan at gamitin sa tamang paraan.

Luceñra, Eduardo Jr.

 

Post a Comment

<< Home