Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Wednesday, July 27, 2005

Kalikasan ay isang Kayamanan

Ano nga ba ang kahalagahan ng kalikasan? Dapat nga ba itong pangalagaan?
Alam natin na ang kalikasan ay biyayang bigay ng Diyos sa atin at kinakailangan natin itong pangalagaan upang ang kasaganaan ay makamtan. Ngunit ano ang nangyayari sa ating kalikasan? Hindi ba't unti-unti itong nasisira at nawalan ng pagpapahalaga. Kinakailangan nating gumawa ng aksiyon ukol sa kalikasan dahil mahalaga ito sa atin. Dito tayo nabubuhay sa madaling salita. Nasaan na ang pagkanatural ng kalikasan kung unti-untiitong nawawala?
Kaya ang masasabiko lang ay huwag natin itong abusuhin. kinakailangang nandiyan ang iyong pagmamahal gaya ng iyong sarili. Para maibalik ang dating ganda na ngayo'y wala na, huwag natinghintayin ang panahon na wala na tayong magagawa.
By: Roland Joy Villaflor
Blk-2E

2 Comments:

At 5:08 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Sumasang-ayon ako na ang kalikasan ay biyaya ng Diyos at bigay sa atin. dapat talagang pangalagaan at protektahan ito dahil sa malaking problema ang idudulot nito sa atinna maaaring pagsisisihan sa bandang huli.


Ni: Genalyn dela Cruz
Blk-2e

 
At 5:18 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Talagang ika'y may pagpapahalaga sa ating kalikasan. Sana nawa'y marami pang mga taong katulad mo..... Katulad natin na naghahangad sa kabutihan ng ating kalikasan....

Claribel D. Bello
Blk-2E

 

Post a Comment

<< Home