Estado ng Kalikasan sa Ngayon

Ang temang ito ay tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan ngayon at ang mga kaganapang maaaring magdulot ng pagbabago sa ating kapaligiran.

Tuesday, July 19, 2005

Ang kahalagahan ng kalikasan

Ang kahalagahan ng kalikasan ay marami.Tulad ng;pinagkukunan ito ng ating pagkain,malinis na hangin at pansanggala sa anumang kalamidad na darating.Dito rin nagmula ang mga materyales sa paggawa ng mga bahay at iba't -ibang mga gusali.Ngunit ano ang ginawa natin?Ito ay unti-unting winasak at inabuso.Kung saan-saan natin tinatapon ang ating mga basura;sa dagat na kung saan nilalason natin ang mga isda at sinisira
By:Mechelle Rendon
Blk.II-E
Group III

3 Comments:

At 4:09 PM, Blogger Bermie said...

Tunay nga na mahalaga ang kalikasan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ito.Nakadepende ang bawat tao sa kung ano ang maiibibigay ng kanyang kapaligiran sa kanya.Minsan sobra at minsan naman kulang,subalit hindi ito sapat na dahilan upang tayo ay umabuso at dapat simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili.

 
At 4:00 PM, Blogger Retorika-Block II-E said...

Hi! Maganda ang ginawa mo, maikli lang at straight to the point. Kaya lang tanong ko lang, bakit nga ba napakaikli ng post mo? Kung sa bagay, ang buhay ay isang pagpipili....


Carolyn Tigon
Blk-2E

 
At 9:15 PM, Blogger Philbart said...

This comment has been removed by the author.

 

Post a Comment

<< Home